Tjenester

Steinarbejde
Belegning
Heller, fliser
Smågatestein, Brostein
Granitt, skifer, betong
Murer og trapper
Tørrmuring, støpe, lime

Beplanting
Trær med oppbinding
Busker
Stauder
Blomsterløk
Ferdiggress
Såing af plen
Planteplaner

Vedlikehold
Beskjæring
Felling/rydding av mindre trær og busker
Klipping av hekk
Gjødsling
Deling af stauder
Luking
Klipping av plen

Jeg tilbyr også hjelp til planlegging av hage. Det kan være rådgivning, ideér og svar på spørsmål, eller det kan være en tegning/skisse av nyanlegg eller beplantning.